Telefon: +420 547 216 552

Aktuality

10.05.2022 - předsazené uložení frézovacího vřetene OFA 75 CNC 6

předsazené uložení frézovacího vřetene OFA 75 CNC 6

Vážení zákazníci,

Ke stroji OFA 75 CNC 6 máme opci předsazené uložení frézovacího vřetene . Umožnuje nám obejít některé konstrukční limity ozubářských strojů. Při frézování malých dílců malým nástrojem se často nedaří obsáhnout patní průměr (stroje se osou frézovacího trnu obvykle zastavují několik centimetrů od osy stolu). Rovněž při frézování ozubení s navazujícím průměrem větším než hlavový průměr je často limitní tvar frézovacího domku – často narazí dříve do navazujícího průměru, než nástroj stačí obsáhnout celou funkční délku. Při použití předsazeného uložení frézovacího vřetene není problém dojet osou nástroje až k ose stolu, u navazujících větších průměrů je poté jediným limitem přejíždějící poloměr frézy, střet s frézovacím domkem zde nehrozí.

R.Cikánek, Bondy

 

21.12.2021 - Rozšíření nabídky frézovaných modulů

Rozšíření nabídky frézovaných modulů

Vážení zákazníci,

V prosinci 2021 jsme díky novému stroji OFA 75 CNC 6 rozšířili nabídku frézovaných modulů o m14x20°a m16x20°.

Aktuálně tak firma Bondy nabízí frézování odvalem od modulu m0,2 do modulu m16.

Na fotografiích je nejmenší/největší používaný nástroj a frézování kola m14x20° z=36.

R.Cikánek, Bondy

06.10.2021 - Eloidní kuželová kola Oerlikon Spiromatic

Eloidní kuželová kola Oerlikon Spiromatic

Vážení zákazníci,

I přes prostorovou náročnost jsme se rozhodli nadále provozovat linku na eloidní kuželová kola Oerlikon Spiromatic.

Technologie umožňuje produktivně a tedy levně zhotovit zakřivené kuželové ozubení u větších dávek. Boužel jsou dominantou dnešní doby spíše dávky malé, proto od využití této technologie zákazníky často odradí vysoké náklady na přípravu nového typu převodu (výpočty, nožové hlavy, nože…) a dlouhá doba této přípravy.

Tento problém má ale řešení.

V dnešní době jsou ve strojních zařízeních běžné frekvenční měniče, snímače otáček a další prvky pokročilé regulace, je čím dále více opouštěno od mechanického provázání jednotlivých uzlů, proto i převodové poměry použitých ozubených kol mohou být variabilnější, než v minulosti. Proto konstruktérům nabízím hned od počátečního návrhu takové převody, kdy je již technologie zpracovaná a vysoké náklady na nový typ převodu uhrazeny, zákazník pak může těžit z výhod již zaplaceného know-how.

V praxi dodám vnější obrysy kol s osovými vzdálenostmi, a konstruktér zapracuje do své sestavy, doplní díry, drážky pro pera, délky zadních dosedacích čel apod., návrh se tak stává pro každého snadným i bez nutnosti znalostí složitých výpočtů tohoto ozubení.

Pokud Vás tato možnost zaujme, uvádím níže dosud zpracovaná soukolí, kdy lze bez dalších investic zahájit výrobu.

R.Cikánek, Bondy

 


Seznam zpracovaných soukolí pro technologii Oerlikon

Uváděné moduly jsou čelní – mt (násobením počtem zubů získáte roztečnou).

Převodový poměr = kolo/pastorek.

Údaje uvádím v pořadí:

- Počet zubů kola z2/počet zubů pastorku z1 (roztečná kola Dt2 /roztečná pastorku Dt1) (převodový poměr i)

Modul 4:

- 24/24 (96/96) (i=1)

Modul 4,5:

- 23/17 (103,5/76,5) (i=1,352)

- 23/19 (103,5/85,5) (i=1,210)

- 29/19 (130,5/85,5) (i=1,526)

Modul 5:

- 31/15 (155/75) (i=2,066)

Modul 5,217:

- 23/19 (120/99,1) (i=1,210)

Modul 5,75:

- 26/21 (149,5/120,75) (i=1,238)

Modul 6:

- 17/16 (102/96) (i=1,062)

- 18/16 (108/96) (i=1,125)

- 21/16 (126/96) (i=1,312)

- 22/16 (132/96) (i=1,375)

- 29/14 (174/84) (i=2,071)

12.07.2021 - Nový stroj OFA 75 CNC 6

Nový stroj OFA 75 CNC 6

Vážení zákazníci,

V červnu 2021 jsme dokončili instalaci nového stroje OFA 75 CNC 6 od tradičního českého výrobce. Je skvělou zprávou, že i v ČR lze stále postavit špičkový stroj, který nezaostává za konkurencí světových výrobců. Posílením stávající ozubárny o tuto CNC odvalovací frézku došlo ke zvýšení produktivity i přesnosti vyráběných kol. O nových technických možnostech v souvislosti s novým strojem Vás budeme informovat v příštích aktualitách, které doplníme i reálnými fotografiemi z provozu.

R.Cikánek, Bondy s.r.o.

02.10.2020 - Využití elektroerozivního řezání při výrobě kuželových kol

Využití elektroerozivního řezání při výrobě kuželových kol

Vážení zákazníci,

Pomocí elektroerozivního řezání se nám povedlo obejít zásadní omezení při výrobě kuželových kol.

Prozatím bylo kuželové ozubení s úhlem paty pod 10° nevyrobitelné, protože stroje používané v ČR neumí takto malý patní úhel obsáhnout. Hodnoty patního kužele pod 10° se vyskytují v případech, kdy pastorek o velmi malém počtu zubů zabírá s výrazně větším protikolem (velký rozdíl v počtu zubů pastorku a kola), případně v málo četných případech, kdy úhel os kuželového ozubení není 90°.

Za pomoci speciálního software a 4-osého řezu umíme  toto dříve nevyrobitelné ozubení zhotovit na drátořezu s přesností, kterou bychom na běžných hoblovkách na kuželová kola nedosáhli.

Na fotografiích je pastorek pro zákazníka v Rusku  s úhlem patního kuželu 9°02‘.

R.Cikánek, Bondy s.r.o.

11.05.2020 - Náhrada paloidního kuželového ozubení přímým ozubením

Náhrada paloidního kuželového ozubení přímým ozubením

Vážení zákazníci,

v posledních letech často nahrazujeme nevyrobitelné paloidní ozubení kuželovým ozubením přímým. Jde o nouzové řešení, které ale často zabrání trvalé odstávce strojních zařízení, na které již nelze sehnat náhradní díly. Zákazníky vždy upozorníme na úskalí tohoto řešení, zejména kratší trvání záběru, menší přenesený kroutící moment, větší hluk a vibrace. Přepočet nelze provést vždy, limitující bývá zejména počet zubů na pastorku a velikost jeho patního kuželu (paloidní ozubení umožňuje i velmi malé počty zubů s hodnotou patního kužele v jednotkách stupňů, což kuželové ozubení přímé neumožní). Funkčním limitem je pak počet otáček – kuželové ozubení přímé si dovolíme nabídnout do cca 1 500 ot./min., při vyšších hodnotách se nedostatky tohoto řešení prohlubují. Přesto však máme v ČR i v Evropě řadu referencí, kdy toto řešení zabránilo odstavení strojů, které s naším nouzovým řešením nadále pracují.

R.Cikánek, Bondy s.r.o

 

 

16.03.2020 - Informace o provozu

Informace o provozu

Vážení zákazníci,

Naše firma je nadále v provozu. Prosíme o využívání elektronické komunikace u záležitostí, které to umožňují – poptávky, řešení technických detailů apod.

U ostatních záležitostí vyžadujících osobní styk – odběr zboží, dodávka polotovarů apod. - budete obslouženi v režimu zvýšených bezpečnostních opatření, sloužících k ochraně našeho i Vašeho zdraví.

Děkuji za pochopení

R.Cikánek, Bondy s.r.o.

10.03.2020 - Šneky k vymezení zubové vůle

Šneky k vymezení zubové vůle

Vážení zákazníci, na brusce Kapp-Niles umíme kromě běžných šneků brousit i šneky sloužící k vymezení zubové vůle. Na obrázcích šnek kuželový, který má hlavu i patu v kuželu, a šnek duplexní, který má na levém a pravém boku rozdílné stoupání, jejichž rozdíl postupně narůstá a mění tak sílu zubu šneku.

Oba tyto typy šneků dokáží svým axiálním posunem vymezit zubovou vůli, která se po čase projeví v každém převodu.

 

 

06.12.2019 - zhotovení kuželového ozubení u velkých dílců

zhotovení kuželového ozubení u velkých dílců

Vážení zákazníci, úpravou stroje KH 75 jsme získali možnost zhotovení ozubení kuželových pastorků s celkovou délkou dílce až 1 000 mm.

Na fotografiích je řešení upnutí pastorku m=8 délky 745 mm pro zákazníka z Rakouska.

 

 

23.10.2019 - Zhotovení řemenic

Zhotovení řemenic

Vážení zákazníci, nabízíme možnost zhotovení řemenic různých profilů, HTD, AT, ISO 13050 a podobně.

Zakázková výroba v žádném případě nemá a nemůže cenově konkurovat katalogovým dílcům z Číny. Má smysl tehdy, když je potřeba jiný než katalogový počet zubů, kvalitní materiál nebo když je speciální požadavek na profil, např. vymezení hlavové vůle pro reversující převody.

Naše řemenice vznikají na drátořezu a jsou tak mimořádně přesné, co se týče profilu, dělení a povrchu. Samozřejmostí je zajištění normovaných bočnic a jejich osazení včetně možnosti zaválcování.

 

 

23.09.2019 - Broušení vnitřního ozubení u malých průměrů

Broušení vnitřního ozubení u malých průměrů

Vážení zákazníci, upozorňujeme na možnost broušení vnitřních ozubení, a to i u malých průměrů.

Vnitřní ozubení je na broušení náročnější než vnější, protože broušeným průměrem musí projít celé brousící rameno včetně kotouče. S broušeným vnitřním ozubením se tedy setkáváme spíše u velkých dílců.

V Bondy s.r.o. jsme vybaveni několika výměnnými rameny, která obsáhnou i velmi malá vnitřní ozubení. Orovnavatelnými–tedy klasickými-kotouči jsme schopni brousit zhruba v rozsahu hlavových kružnic 90 – 500mm.

Kotouči neorovnavatelnými (CBN) jsme schopni obsáhnout i hlavové průměry extrémně malé – cca od 45 mm výše.

Tato čísla je vždy nutné brát s rezervou, neboť záleží na celé řadě faktorů (modul, hloubka zubu, šířka ozubení, sklon, výjezdy, upnutí atd.), ale rozsahem brousitelných vnitřních ozubení s Da cca 45 – 500 mm jsou naše možnosti v ČR ojedinělé.

 

 

 

 

 

27.08.2019 - Nový software pro kuželová paloidní kola

Nový software pro kuželová paloidní kola

Vážení zákazníci,

Pro kuželová paloidní kola Klingelnberk jsme koupili od výrobce originální software pro návrh geometrie těchto soukolí. Nejsme tak již závislí na historických výkresech a nastavovacích listech, ale jsme schopni provádět vlastní návrhy při zachování všech zásad a geometrických zákonitostí. Paloidní ozubení Klingelnberk frézujeme hotově a kontrolujeme na motorovém protáčecím zařízení pro technologii Oerlikon – Spiromatic, které díky vyšším otáčkám a vestavěné brzdě dává lepší představu o chování našich kol za provozu. Technologie je i přes svoji náročnost na přípravu rozumnější alternativou k cyklopaloidním ozubením, protože odpadají náklady na pořízení nožové hlavy a její osazení noži, využívá kuželové odvalovací frézy. Negativem je zase nutnost držet se pouze modulů těchto fréz – nelze dělat mezirozměry.

V současnosti jsme schopni frézovat paloidní ozubení Klingelnberk v rozsahu modulů 1 až 4.

18.07.2019 - Kuželová kola s modulem menší než 1

Kuželová kola s modulem menší než 1

Vážení zákazníci,

Rozšířili jsme pro Vás sortiment kuželových kol s ozubením přímým o moduly menší než 1. Důvodem je absence těchto produktů na trhu, snad s výjimkou plastových modelářských prvků z Číny nevalné kvality.

Nabízíme plnohodnotné obráběné prvky z materiálů dle zákazníka – mosaz, dural, plasty nebo ocel.

Prvním vzorkům musí obvykle předcházet výroba nástrojů, protože tyto se na trhu nevyskytovaly ani v minulosti. Aktuálně jsme vybaveni na výrobu modulů 0,5 a 0,8, vždy s úhlem záběru 20°. Teoreticky lze nabídnout tato miniaturní kuželová kola od modulu 0,3 výše. Konkrétní poptávku Vám rádi posoudíme.

14.05.2019 - Drátořezy Fanuc

Drátořezy Fanuc
Chtěli bychom Vás informovat o našich nových technologických možnostech.

Vážení zákazníci, z důvodu rozšíření našich technologických možností jsme během roku 2018 rozšířili náš strojový park o dva drátořezy firmy Fanuc. Větší z obou strojů umožňuje upnutí obrobku až  1 050 x 820 mm, pojezdy v ose X a Y má 600 x 400 mm a osu Z zvýšenou na 410 mm.

Oba stroje jsou osazeny pod portálovým jeřábem a mají externí programovací systém pro náročnější aplikace. Díky zkušenostem a softwarům z oblasti ozubení na nich dokážeme dělat i méně obvyklé práce, zejména hřebeny včetně šikmých, ozubení s atypickým modulem či úhlem záběru, atypická řetězová kola, drážkované řemenice, spojky s různými druhy vnitřních a vnějších drážkování a mnoho dalších aplikací.

14.04.2014 - Nový web i výběrová řízení

Nový web i výběrová řízení
Milí zákazníci, partneři a návštěvníci našeho webu. Jsme rádi, že se můžeme pochlubit novou webovou prezentací, která odráží inovace a celkový pokrok naší firmy.

 

Stejně jako strojírenství, kovoobrábění a výroba ozubení nezůstává stát na místě, ani informační technologie nazahálejí. Proto děkujeme společnosti eGen za tvorbu nového webu.

Jdeme s dobou a je naším cíle zpříjemnit spolupráci s námi ve všech ohledech. Na našem webu proto nově najdete mimo jiné záložku "Výběrová řízení" a "Aktuality" kde můžete sledovat aktuální dění.

Věříme, že se vám nový web bude líbit, oceníte novinky a budeme rádi, pokud se nám ozvete s poptávkou či nabídkou spolupráce.

31.03.2014 - Broušení ozubení

Broušení ozubení
Chtěli bychom Vás informovat o našich nových možnostech v oblasti broušení

Od března letošního roku máme v provozu novou CNC brusku na ozubení. Stroj je koncipovám jako brousící centrum s mnoha technologickými možnostmi.

Bruska umožňuje následující technologie broušení :

  • Broušení vnějšího ozubení
  • Broušení vnitřního ozubení
  • Broušení drážkových profilů
  • Broušení šneků typu ZK , ZN a ZA
  • Broušení modifikovaných zubů
  • Broušení " volně definovaného" simetrického profilu zubu např. dle skenu a pod

Bližší informace si můžete přečíst v kapitole Technologie